In augustus dit jaar hebben we in het jaarlijkse opdrachtgeversonderzoek van branchevereniging IDEA kunnen lezen dat de budgetten voor event marketing en live communicatie in de lift zit. 33 procent van de bedrijven zegt in 2019 meer aan eventmarketing en livecommunicatie te hebben besteed. Bij 50 procent van de opdrachtgevers is het budget gelijk gebleven. Voor 2020 zal deze trend zich volgens de onderzochte bedrijven voortzetten: bij 85 procent van de opdrachtgevers zullen de budgetten stijgen of gelijk blijven.

Deze cijfers geven het groeiende belang van ons vakgebied krachtig weer. 80 procent van de opdrachtgevers geeft aan dat livecommunicatie en eventmarketing binnen hun bedrijf een volledig geïntegreerd onderdeel is van de marketingmix.

Hoe zit het met jouw event marketing aanpak? Vind jij dat dit nog wat scherper, relevanter en meer geïntegreerd kan? Nog twee maanden en dan kunnen we het boek 2019 sluiten. Nu is het dus de tijd om terug te blikken op de events van afgelopen jaar. In welke mate hebben deze events bijgedragen aan de overall doelstellingen van jouw organisatie, heb je de juiste doelgroep met een relevante boodschap weten te bereiken? Heeft het geleid tot een betere relatie met (potentiele) klanten? En wellicht tot meer business?

We zien dat organisaties meer en meer de individuele events evalueren maar nog niet altijd toekomen aan het evalueren van hun overall aanpak. Want het volgende event staat al weer op de planning en de deadlines zijn strak. Toch loont het om in deze periode terug te kijken met zowel jouw collega’s als andere stakeholders. Door even afstand te nemen en samen bekijken wat succesvol was en wat nog beter kan.

De onderwerpen voor het evalueren van een overall jaar aanpak zijn meer hoog over dan op individueel niveau. Van belang is welke doelstellingen vooraf zijn afgesproken en of deze zijn behaald. Zijn bijvoorbeeld de juiste thema’s aan bod gekomen en hoe was de verdeling tussen inhoudelijke, content gedreven events en de puur netwerk events? Op welke doelgroep richten we ons door het jaar heen? Waren de events op een juiste manier verdeeld onder regio’s, landen, bedrijfsonderdelen? Dit alles afgezet tegen de (marketing) doelstellingen van de organisatie.

Daarnaast is essentieel om de organisatie rondom event marketing te evalueren. Wie was verantwoordelijk voor de (online) marketing strategie en in hoeverre is deze strategie terug gekomen in de event marketing aanpak? Wie heeft bepaald wat er op de event kalender kwam en op wie je je moet richten? Wie was budgetverantwoordelijk? Daarnaast niet onbelangrijk, hebben deze partijen op een constructieve manier samengewerkt? Want alleen samen maak je de switch van event marketing naar event strategie. Wanneer je een gedegen evaluatie plant en uitwerkt, relevante inzichten en data verzamelt, heb je alweer een mooie start gemaakt voor je jaarplan 2020. Wat goed uitkomt, want voor je weet is het zover.

Voor meer informatie en nieuws over het succesvol toewerken naar – en implementeren van – een event marketing strategie, volg ons op https://www.linkedin.com/company/dragt-konemann-corporate-event-strategy of ga naar www.corporate-event-strategy.com